Home | Favourite | 中文版
Product
 
Contact Us
Guangzhou Zhongke Carbon Technology Co., Ltd.
Tel:020-8292 8666
Fax:020-8299 8399
E-mail:AC3333@126.com
Address:No.8, Mache Development District, Shitan Town, Zengcheng, Guangzhou, China
     Product
Coconut Shell Activated Carbon
Nutshell Activated Carbon
Wooden Activated Carbon
Coal-based Activated Carbon
 
Activated Carbon Crafts
Quartz Sand
Manganese Sand
Resin
 
Guangzhou Zhongke Carbon Technology Co., Ltd.
Copy Right© 1992--2013 All Rights Reserved.
Tel:020-8292 8666     Fax:020-8299 8399